Πότε και πού διεξάγεται;

 Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διαμεσολάβησης είναι πως:

-ο τόπος,

-η ημερομηνία και η ώρα,

-καθώς και η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαμεσολάβηση

είναι και αυτά αποτέλεσμα συμφωνίας των μερών. Ο διαμεσολαβητής προτείνει κατάλληλα μέρη και διαθέσιμες ημερομηνίες ώστε να βρεθούν αυτά που διευκολύνουν όλες τις πλευρές. Είναι ιδανική για πολυάσχολα άτομα ή άτομα που ταξιδεύουν καθώς δεν υπάρχει περιορισμός ούτε στον τόπο αλλά ούτε και στο χρόνο διεξαγωγής και έτσι δεν υπάρχει δέσμευση αντίστοιχη του δικαστηρίου. Είναι δε δυνατή και η χρήση μέσων της τεχνολογίας (τηλεδιάσκεψη) εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και σκόπιμο.