Τα οφέλη της Διαμεσολάβησης

  • Ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος

Μία δικαστική διαμάχη μπορεί να κρατήσει περί τα δέκα χρόνια, κάποιες φορές και παραπάνω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Η μακροχρόνια διαμάχη έχει συνήθως ως αποτέλεσμα να απομυζεί οικονομικά και ψυχολογικά τους διαδίκους και έτσι να καθιστά την τελική λύση του δικαστηρίου ανούσια, ακόμη κι αν είναι φαινομενικά υπέρ τους. Αποτέλεσμα: μία κατάσταση όπου όλες οι πλευρές βγαίνουν χαμένες (“lose- lose situation”).

Αντιθέτως, η διαρθρωμένη διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται συνήθως σε μία έως δύο ημέρες και το συνολικό κόστος είναι κατά πολύ μικρότερο του δικαστικού, χωρίς να λάβουμε καν υπόψη το κέρδος από την άμεση λύση της υπόθεσης.

  • Εμπιστευτικότητα

Η δημοσιότητα της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο δημιουργεί μεγάλο πλήγμα όχι μόνο στη σχέση μεταξύ των αντιδίκων, αλλά και στη φήμη τους, εφόσον συχνά η αντιδικία γίνεται γνωστή στον προσωπικό και επαγγελματικό κύκλο ενώ σε μεγάλες υποθέσεις φτάνει στον τύπο.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι απολύτως εμπιστευτική, δεν τηρούνται πρακτικά  ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι δεσμεύονται και γραπτώς για την τήρηση του απορρήτου. Ακόμη και το ίδιο το γεγονός πως διεξάγεται διαμεσολάβηση μπορεί να παραμείνει εμπιστευτικό.

  • Εκούσια διαδικασία

Το μεγαλύτερο όφελος σχετίζεται με την ίδια την απόφαση η οποία δε λαμβάνεται από κάποιον τρίτο αλλά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, εκούσια, πράγμα που σημαίνει πως δε χρειάζεται να συμφωνήσουν σε τίποτα που δεν τους ικανοποιεί. Επιπλέον, ενώ ο δικαστής υποχρεούται να αποφασίσει μέσα στα στενά όρια του αιτήματος μίας αγωγής, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά κριτήρια που συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης, στη διαμεσολάβηση τα μέρη έχουν την ευχέρεια να συζητήσουν οτιδήποτε τους απασχολεί και στην πορεία να ανακαλύψουν νέες, ευρηματικές λύσεις που δεν είχαν σκεφτεί νωρίτερα και καλύπτουν τις ανάγκες όλων.

Ακόμη, επιλέγουν τα ίδια το διαμεσολαβητή, ενώ μπορούν να συνεχίσουν ή να διακόψουν τη διαδικασία όποτε το θελήσουν χωρίς να χάσουν κανένα νόμιμο δικαίωμά τους.

  • Αμεροληψία

Ο διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο, αμερόληπτο και ουδέτερο πρόσωπο που επιλέγουν τα ίδια τα μέρη, το οποίο δεν αποφασίζει ούτε επιβάλλει λύσεις, δεν εμπλέκεται στην ουσία της διαφοράς παρα μόνον διευκολύνει.