Πόσο διαρκεί;

Μία διαμεσολάβηση, πέραν του χρόνου προετοιμασίας ο οποίος είναι σύντομος, διαρκεί περίπου μία ημέρα (4-8 ώρες) ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν δύο η τρεις. Σε ορισμένα είδη διαφορών (π.χ. οικογενειακές) ενδέχεται ο διαμεσολαβητής να κρίνει σκόπιμο να χωρίσει τις συναντήσεις σε 3 ή 4 δίωρα σε διαφορετικές ημερομηνίες ώστε στον ενδιάμεσο χρόνο να σκεφτούν ή να εξετάσουν κάποιες δυνατότητες τα μέρη.  

Ο συνολικός χρόνος είναι συντριπτικά μικρότερος μίας δικαστικής διαμάχης, και η επιτευξιμότητα της συμφωνίας πολύ μεγαλύτερη εφόσον τα ίδια τα μέρη την επέλεξαν και δεν τους επιβλήθηκε από κάποιον τρίτο. Το όφελος είναι διπλό: εξοικονόμηση χρόνου αλλά και αύξηση κέρδους καθώς το αντικείμενο της διαφοράς μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα.