Υποβοήθηση σύναψης συμφωνιών

Η υποβοήθηση σύναψης συμφωνιών είναι μία υπηρεσία όπου όταν δύο μέρη έχουν αποφασίσει να συνάψουν μία συμφωνία, εμπορική ή μη, αλλά δυσκολεύονται να συμφωνήσουν στις λεπτομέριες ή/ και στους επιμέρους όρους, καλούν ένα ουδέτερο τρίτο μέρος το οποίο αναλαμβάνει με τις κατάλληλες διαδικασίες να τους οδηγήσει στη σύναψη μίας επιτυχούς συμφωνίας προς όφελος όλων. Ο ρόλος του τρίτου αυτού μέρους μοιάζει με αυτόν του διαμεσολαβητή, αυτή τη φορά όμως δεν υποβοηθά ώστε να λυθεί μία διαφορά, αλλά για να ολοκληρωθεί μία συμφωνία.