Διαλέγω διαμεσολαβητή

Η επιλογή του κατάλληλου για τη συγκεκριμένη διαφορά διαμεσολαβητή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της διαδικασίας. Δύο είναι τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επιλογή του διαμεσολαβητή:

Α. Η κατάρτισή του στο είδος της διαφοράς.

Β. Το διαμεσολαβητικό στυλ του (π.χ. κατευθυντικό, υποβοηθητικό, κ.τ.λ.), το οποίο πρέπει να ταιριάζει με τα μέρη και τους δικηγόρους τους.