Η διαδικασία

Μετά από μία ή παραπάνω προπαρασκευαστικές συναντήσεις όπου ο διαμεσολαβητής θα ενημερώσει τα μέρη και τους δικηγόρους τους για ό,τι χρειάζεται, θα τους λύσει τυχόν απορίες και θα ενημερωθεί από αυτά για τη διαφορά ώστε να προετοιμαστεί, θα προτείνει κάποιες ημερομηνίες και μέρη που να εξυπηρετούν όλους για να διεξαχθεί η διαμεσολάβηση. Εκείνη την ημέρα, τα μέρη με τους δικηγόρους τους προσέρχονται στο μέρος που έχει συμφωνηθεί και σε ευχάριστο κλίμα ξεκινά μία προσεκτικά σχεδιασμένη διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις πλευρές, ανεξαρτήτως θέσης και κατάστασης να ακουστούν και να θέσουν επί τάπητος ό,τι τους απασχολεί σε σχέση με τη διαφορά, χωρίς το φόβο ενός ακροατηρίου.

Μετά την υπογραφή του συμφώνου υπαγωγής στη διαμεσολάβηση από όλους τους παρευρισκόμενους, όπου περιλαμβάνεται και η ρήτρα εμπιστευτικότητας, ξεκινά η κύρια διαδικασία. Είναι ανθρωποκεντρική και φιλική και διεξάγεται σε ένα ζεστό και άνετο περιβάλλον. Αρχικά ο διαμεσολαβητής εξηγεί στα μέρη και στους δικηγόρους τους τη διαδικασία και λύνει τυχόν απορίες. Στη συνέχεια δίνει το λόγο σε όλα τα μέρη (και τους δικηγόρους τους*) για να παρουσιάσουν σύντομα, με δικά τους λόγια τη διαφορά. Ο διαμεσολαβητής, με βάση τα όσα άκουσε καταρτίζει την ατζέντα με τα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές και δίνει οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Στα διάφορα στάδια της διαπραγμάτευσης επιλέγει ανάμεσα σε κοινές και σε κατ' ιδίαν συναντήσεις. Σε όλη τη διάρκεια ο διαμεσολαβητής φροντίζει ώστε τα μέρη να αισθάνονται άνετα, να έχουν ό,τι χρειάζονται και να εκφράζουν ελεύθερα ό,τι τους απασχολεί.

Μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων, συντάσσεται το τελικό σύμφωνο και υπογράφεται από το διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους δικηγόρους τους*.

(*όταν αυτοί παρίστανταί είτε εκ του νόμου είτε κατ' επιθυμία των μερών)