Είναι για τη δική μου υπόθεση;

Διαφορές με τους γείτονες, διαφορές με συγγενείς για κληρονομικά ζητήματα, διαφορές με πρώην συζύγους για την επιμέλεια των παιδιών, διαφορές με συνεργάτες για πληρωμές και εμπορεύματα, με ενοικιαστές, με προμηθευτές, με ανταγωνιστές κι ένα σωρό ακόμη απασχολούν σε μόνιμη βάση είτε εμάς τους ιδίους είτε ανθρώπους του κοντινού μας περιβάλλοντος. Όλες οι παραπάνω καθώς και μια πληθώρα άλλων θα μπορούσαν να λυθούν εύκολα, γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με διαμεσολάβηση. Επίσης, για να στραφεί κάποιος στη διαμεσολάβηση δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για νομική διαφορά. Συχνές είναι η περιπτώσεις όπου προτιμάται ώστε να λυθούν και καθημερινές διαφορές ως προς τη διαχείριση αντικειμένων και καταστάσεων μεταξύ συνιδιοκτητών, συνεταίρων, συναδέλφων στο εργασιακό περιβάλλον ή συγγενών.

Μπορούμε να πούμε πως όλες οι ιδιωτικές διαφορές υπάγονται σε διαμεσολάβηση όταν τα μέρη που εμπλέκονται έχουν το δικαίωμα και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διαφορά. Εξαιρούνται υποθέσεις που σχετίζονται με την ευθύνη του κράτους λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας (acta jure imperii), όπως επίσης και φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις.