ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

greece, CYPRUS & around the world

ADR Initiatives

WIF International Mediation Writing Competition - Cyprus

The Weinstein International Foundation organizes and co-sponsors an International Mediation Writing Competition for law students in 9 countries

ELSA National Negotiation Competition - Greece

Elsa Greece Organizes a National Negotiation Competition for Law Students

Γνώμες Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης- Ελλάδα

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της ΚΕΔ απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από το Ν. 4640/2019 στην Ελλάδα